VÄLKOMMEN TILL ÖID SKIDNING

ÖID Skidning är en takorganisation för skidföreningarna i svenska Österbotten. ÖID Skidning är en sektion inom Österbottens Idrottsdistrikt. ÖID Skidning hör tillsammans med systerdistrikten Nylands-Åbolands Idrottsdistrikt och Ålands Idrottsdistrikt till Finlands Svenska Skidförbund FSS som är ett grenförbund inom Finlands Svenska Idrott FSI.

ÖID Skidnings verksamhetsidé är att tillsammans med medlemsföreningarna och FSS skapa goda förutsättningar för de österbottniska skidåkarna att utöva sin idrott.

Artikel

Ansök om ÖIDM 2019 nu!

Ansök om ÖIDDM 2019 nu! Ansök om ÖIDM 2019 nu! Föreningar inom ÖID kan nu lämna in en fritt formulerad ansökan senast 30.09.2019.

Inga händelser på kommande