Om ÖID Skidor

ÖID Skidor är takorganisationen för skidföreningarna i svenska Österbotten. ÖID Skidor är en sektion inom Österbottens Idrottsdistrikt. ÖID Skidor ingår i Finlands Svenska Skidförbund (FSS) tillsammans med systerdistrikten Nylands-Åbolands Idrottsdistrikt och Ålands Idrottsdistrikt.

ÖID Skidors verksamhetsidé är att tillsammans med medlemsföreningarna skapa goda förutsättningar för de österbottniska skidåkarna.

Till ÖID Skidors uppgifter hör bl.a. att koordinera träningsverksamhet och distriktsmästerskap. Träningsverksamheten sköts i ett tätt samarbete med FSS.