Om ÖID

Österbottens Idrottsdistrikt r.f

har till hemort Vasa stad och verksamhetsområdet omfattar Svenska Österbotten.

Distriktsförbundets officiella språk är svenska.

Distriktsförbundet utgör en sammanslutning av svenskspråkiga och tvåspråkiga registrerade föreningar, vilka har sin hemort inom området för distriktsförbundet, och vilka arbetar för fysisk fostran.

Distriktsförbundets syftemål är att vårda de angelägenheter, som är gemensamma för dess medlemsföreningar, att väcka intresse för sunda kroppsutövningar och gynna fostran av goda idrottsutövare.

Distriktsförbundet förverkligar sitt syftemål genom att:

-företräda medlemsföreningama i gemensamma angelägenheter såväl inom som utom distriktsförbundets område,

-övervaka och främja medlemsföreningarnas verksamhet,

-ordna mästerskap i de av föreningsmötet fastställda idrottsformerna,

-ordna kurser, träningar och tävlingar,

-samt i övrigt, och särskilt bland ungdomen inom distriktsförbundets område, arbeta och verka för alla former av fysisk fostran.

Medlemsskap i distriktsförbundet kan beviljas registrerade idrottsföreningar. Ansökan om medlemsskap behandlas av distriktsförbundets styrelse.

 

 

FULLMAKT

Fullmakt till vår- och höstmöte: docx / pdf