VÄLKOMMEN!

Välkommen till ÖIDs hemsida. Österbottens Idrottsdistrikt r.f utgör en sammanslutning av svenskspråkiga och tvåspråkiga registrerade föreningar, vilka har sin hemort inom Svenska Österbotten och vilka arbetar för fysisk fostran.
Vi företräder medlemsföreningarna i gemensamma angelägenheter, övervakar och främjar medlemsföreningarnas verksamhet, ordnar mästerskap, kurser, träningar, tävlingar och läger samt arbetar för alla former av fysisk fostran.

Ni hittar föreningens jämställdhets- och likabehandlingsplan här.

Gymnastik

ÖID gymnastik är takorganisationen för samtliga gymnastikföreningar i svenska Österbotten. Vi jobbar för att främja och utveckla alla former av gymnastik.

Orientering

Skidning

ÖID Skidor är takorganisationen för skidföreningarna i svenska Österbotten. ÖID Skidor är en sektion inom Österbottens Idrottsdistrikt

Aktuellt