VÄLKOMMEN!

Välkommen till ÖIDs hemsida.

Gymnastik

Orientering

Skidning

ÖID Skidor är takorganisationen för skidföreningarna i svenska Österbotten. ÖID Skidor är en sektion inom Österbottens Idrottsdistrikt

Aktuellt